¯stenfor sol og vestenfor mŒne

 

 

Dukketeater for barnehager og skoler

 

Vilde Bjerke og Thomas Wiehe

 

ÓDet var en gang en fattig husmann som hadde vakker datter. En kveld banket det

tre ganger pΠruten. Mannen gikk ut og skulle se hva som var pΠferde, og da han

kom ut, sto det en stor, stor kvitbj¿rn derÉÓ

Slik begynner eventyret om prinsen som var blitt forvandlet til en kvitbj¿rn.

Han mŒ vinne fattigjentas kj¾rlighet og gifte seg med henne, for at trolldommen kan

bli brutt, for bare den ekte og kj¾rligheten kan gj¿re ham friÉ

 

Praktiske opplysninger                                                                                                      

 

Pris:

 

For pris, kontakt VB Productions.

 

Alder: 4 - 10 Œr                     

Antal: maks ca. 50 barn

Spilletid: ca. 40 minuter      

Rekvisitter/vi trenger: et bord, to stoler

Opprigging: 10 min                                                                                                 

Nedrigging: 10 min                                                                                                 

Spilleplass: ca 4 x 3 meter                                                  

Lokale: Et lite rom, med muligheter for utluftning

Ingen lyssetting eller m¿rkelegging                                                                                             

Medvirkende: Vilde Bjerke og Thomas Wiehe                                                   

Manus og tilrettelegging for norsk: Vilde Bjerke

Musikk, sangtekster og tilrettelegging for svensk: Thomas Wiehe

 

                                               

Kontaktopplysninger:

 

Vilde Bjerke Productions

Org.nr. 989 712 837

Kolbotnveien 33

2656 Follebu

Mail: vi-bje@online.no

Webside: www.vildebjerke.no

Tel. +47 92685214                                                                        

 

Galax Teatern v/Thomas Wiehe

Uardavegen 4D

22471 Lund

Webside: www.go.to/galaxteatern          

Mail: galax.teatern@swipnet.se                                       

Tel: 0047 - 61 25 19 57, 92 68 52 14                                                            

Tel: 0046 Ð 46 15 14 21, 703 47 64 53